การรับประกันของ TTRacing

เก้าอี้ TTRacing ได้รับการออกแบบและได้รับการรับรองในเรื่องของสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้ และสินค้ามีความยืดหยุ่น เก้าอี้ได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ของอุตสาหกรรมรวมถึงการปรับให้เหมาะสมตามเกณฑ์เพื่อให้ผู้ใช้นั่งด้วยความรู้สึกพอใจอย่างแท้จริง


ลูกค้าของเราทุกท่านจะสบายใจกับการรับประกันฮาร์ดแวร์แบบจำกัด 2 ปีสำหรับชิ้นส่วนและการรับประกันตลอดอายุการใช้งานของเฟรม

 1. ชิ้นส่วนไม่ครบชุดในการจัดส่ง
 2. ข้อบกพร่องใด ๆ ของชิ้นส่วนระหว่างการจัดส่ง
 3. ข้อบกพร่องที่สำคัญของชิ้นส่วนกลไก เช่น ระบบไฮดรอลิกส์ กลไกปรับเอน และกลไกปรับเอียง


 1. กรุณาแจ้งให้เราทราบผ่าน "ติดต่อเรา" โดยให้รูปภาพหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องแก่เราภายใน 7 วันนับจากวันที่พบข้อบกพร่อง
 2. สำหรับยูนิตใหม่ โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนการประกอบ เมื่อประกอบเสร็จแล้ว การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายทางกายภาพ
 3. ชิ้นส่วนใด ๆ ที่ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่จะยังคงได้รับการประกันตามระยะเวลาที่เหลืออยู่


 1. การสึกหรอที่เกิดขึ้นตามปกติของหนัง PU
 2. ความเสียหายใด ๆ บนฐานไนลอน/เหล็ก ของเก้าอี้ หรือล้อ PU
 3. ความเสียหายใด ๆ บนที่วางแขน เช่นการแตกหัก
 4. ความเสียหายภายนอกไม่ว่าส่วนใดของเก้าอี้ (ยกเว้นหากสินค้าเพิ่งมาถึง)
 5. รวมถึงภัยธรรมชาติ อัคคีภัย, อุทกภัย, อาคารถล่ม
 6. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการแก้ไข้หรือดัดแปลง
 7. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบสินค้าด้วยตนเอง หรือการประกอบสินค้าไม่ถูกต้องตามคู่มือแนะนำที่ได้รับมา
 8. ค่าใช้จ่ายในการส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนสินค้า


TTRacing ขอสงวนสิทธิ์และดุลยพินิจในการกำหนดผลของการรับประกัน หรือการเปลี่ยน หรือซ่อมแซมชิ้นส่วนต่าง ๆ หากมีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม อันเป็นผลจากการใช้งานสินค้าใด ๆ ตามเจตนาหรือไม่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนและการกระแทกจะส่งผลให้การรับประกันสิ้นสุดลง และมีผลทันที การรับประกันนี้มีผลกับผู้ซื้อรายแรกเท่านั้น ควรแจ้ง TTRacing สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์และการรับประกันเพื่อให้การรับประกันมีผล

This warranty is effective only on the initial buyer. TTRacing should be notified for any transfer of ownership and warranty for the warranty to be effective.การรับประกันมีผลในวันจัดส่ง