Shipping


ประเทศไทย
จัดส่งด่วนฟรีทั่วประเทศ


โลจิสติกของเราพร้อมที่จะจัดส่งคำสั่งซื้อทั้งหมดในวันเดียวกันเสมอ โดยปกติเวลาตัดรอบของเราคือ 14.00 น. คำสั่งซื้อก่อน 14.00 น .จะถูกจัดส่งในวันเดียวกัน ในขณะที่คำสั่งซื้อที่นอกเหนือจากนั้นจะถูกจัดส่งในวันถัดไปภายใต้สถานการณ์ปกติ


คุณจะได้รับหมายเลขติดตามคำสั่งซื้อในอีเมลของคุณหลังจากที่เราได้จัดส่งสินค้าออกไปแล้ว ซึ่งมีลิงก์ที่คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อของคุณได้