Warranty


สินค้ารับประกันในชิ้นส่วนดังต่อไปนี้ 2ปี

 1. ไฮดรอลิก
 2. ระบบปรับเอน/เอียง
 3. โครงเฟรม

*ชิ้นส่วนในระยะเวลารับประกันมีค่าจัดส่ง
**ชิ้นส่วนนอกเหนือการรับประกันมีอะไหล่ขายแยก และค่าจัดส่ง
***อะไหล่บางชิ้นอาจต้องส่งกลับเพื่อทำการตรวจสอบ ค่าจัดส่งสินค้าไป-กลับขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางบริษัท 1. หากสินค้าเสียหายทันทีที่ได้รับจากทางขนส่ง หรือจากโรงงาน ลูกค้าต้องแจ้งกับทางบริษัทภายใน 7 วันหลังจากรับสินค้าและก่อนประกอบ กรณีนี้ทางบริษัทจะทำการเคลมอะไหล่ชิ้นใหม่ให้ฟรีในส่วนที่เสียหาย

**หากเสียหายจากการประกอบหรือดัดแปลง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน** 1. การสึกหรอของพื้นผิวสินค้าทั้งหนัง ผ้า เหล็ก และพื้นผิวโต๊ะ
 2. ความเสียหายใด ๆ บนฐานไนลอน/เหล็ก ของเก้าอี้ หรือล้อ
 3. ความเสียหายใด ๆ บนที่วางแขน เช่นการแตกหัก
 4. ความเสียหายภายนอกใด ๆ ไม่ว่าบนชิ้นส่วน ๆ ของเก้าอี้
 5. ภัยธรรมชาติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุอัคคีภัย, อุทกภัย, อาคารถล่ม
 6. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการแก้ไข้หรือดัดแปลง
 7. ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการประกอบสินค้าไม่ถูกต้องตามคู่มือแนะนำที่ได้รับมา


ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงการรับประกัน หากสินค้ามีความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการกระทำที่ไม่เหมาะสม อันเป็นผลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ จะส่งผลให้การรับประกันสิ้นสุดลงทันที

*การรับประกันนี้มีผลกับผู้ซื้อรายแรกเท่านั้น จึงควรเก็บเลขออเดอร์ไว้จนกว่าระยะเวลาการรับประกันจะสิ้นสุด หากสินค้ามีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์สามารถแจ้งเลขออเดอร์เพื่อใช้ในการเคลมได้*วันรับประกันเริ่มนับหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้วโดยอ้างอิงจากในระบบขนส่ง